مصاحبه با مدیر عامل شرکت اکبر جوجه
اکبر جوجه

مصاحبه با مدیر عامل شرکت اکبر جوجه

تاریخچه تاسیس رستوران های زنجیره ای اکبر جوجه را از زبان پسر ارشد مرحوم علی اکبر کلبادی نژاد، موسس مجموعه رستوران های زنجیره ای اکبرجوجه ببینید و بشنوید:

 

 

پیام بگذارید